HOMESeminářEPDPROJEKTHarmonogramPodmínky účastiPřihláškaDALŠÍ AKTIVITYKONTAKTY

 

 

Vítejte na www.certifikace.eu

Dovolujeme si Vás tímto oslovit s nabídkou účasti v projektu ekologické certifikace produktů, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu. Tato dobrovolná, mezinárodně platná certifikace dle norem ISO (tzv. environmentální značení třetího typu - EPD) začíná ve vyspělých zemích Evropy i celého světa (Německo, Skandinávie, USA, Kanada, Japonsko) hrát důležitou roli při rozhodování zákazníků.

EPD Vám přinese několik zásadních výhod:

1) umožní Vám kvalitní řízení materiálových a energetických toků a nákladů při výrobě a poskytování služeb i podněty k inovaci materiálů a technologických postupů,

2) v marketingové komunikaci osloví zákazníky, kteří hledají kvalitu produktu ve vztahu k životnímu prostředí (podíl této skupiny klientů stabilně roste),

3) naplní potenciální nároky zahraničních partnerů či vlastníků v této oblasti.

Projekt společnosti ECO trend s.r.o. podporovaný z prostředků EU dále umožní důkladné proškolení vývojových i obchodních specialistů Vaší firmy a sníží cenu certifikace na symbolickou výši (cca 10 – 15 % skutečných nákladů, při splnění některých podmínek dokonce zcela zdarma!).

Design pro ekologii (DFE) označuje přístup k produktu v celém jeho životním cyklu (od jeho navržení a konstrukce až po fázi využití odpadů z něj) s ohledem na životní prostředí. DFE vede k novému pojetí produktů a k netradičnímu marketingovému přístupu k zákazníkům.

Nástrojem DFE je environmentální prohlášení o výrobku (EPD) na základě normy ISO 14025:2006 a vychází z posouzení životního cyklu produktu (tzv. LCA) v souladu s požadavky norem ISO řady 14040.

EPD je přehlednou a komplexní výpovědí o vlivu daného produktu na životní prostředí, a to ve všech fázích jeho životního cyklu, které zahrnují: těžbu surovin a paliv, výrobu základních materiálů a energií i samotného produktu, přepravu, prodej, užití produktu a servis, případně demontáž a recyklaci/zneškodnění součástí po skončení životnosti výrobku.

U vybraných spotřebičů podmiňuje Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. 7. 2005 udělení označení shody CE stanovením požadavků na ekodesign (vypracováním EPD).

Certifikace je závěrečnou fází tvorby EPD a nabízí ji nyní v ČR pouze Elektrotrotechnický zkušební ústav, s.p. (www.ezu.cz), s nímž ECO trend s.r.o. spolupracuje.

Přínosy EPD jako dobrovolného certifikačního systému jsou trojí:

1) v rámci řízení materiálových a energetických toků alokovaných na konkrétní výrobek

  • přehled o spotřebě energií a surovin na daný produkt, hodnocení výrobních nákladů
  • možnosti inovace materiálů a technologických postupů
  • přenesení úvah o vlivu na životní prostředí do fáze navrhování produktů

2) v marketingové komunikaci jako moderní styl

  • oslovení zákazníků, kteří hledají kvalitu produktu ve vztahu k životního prostředí (tato skupina stabilně roste)
  • možnost porovnání s jinými produkty v rámci světových databází (www.environdec.com) a s pomocí jednoduchého značení i na pultech obchodů
  • výhoda v zahraničí (např. ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Itálii, Německu, Kanadě, USA, Číně, či Japonsku existují tyto dobrovolné certifikační systémy na základě standardizovaných norem)

3) EPD může naplnit potenciální nároky zahraničních partnerů či vlastníků v této oblasti.

 

NAHORU

 

   
 

 
     
ECOTREND s.r.o.